logo isei-ivei
MAILEGU ESKAERA

Liburuaren datuak:

Erreferentzia:
Izenburua:
Egilea:

Eskatzailearen datuak:

Izen-Abizenak:

Lan Ikastetxea:
Ikastetxearen helbidea:
Herria:
Posta kodea:
Lurraldea:
Ikastetxearen telefonoa
Ikastetxearen posta elektronikoa:
  Kontsulta berria
MAILEGUAREN BALDINTZAK
 • Mailegu zerbitzu hau EAEko hezkuntza komunitateko kideak diren guztiei zuzentzen da.
 • Erabiltzaile bakoitzak gehienez hiru dokumentu eduki ahal izango du.
 • Maileguak 30 eguneko iraupena izango du, hilabete gehiagoz luza daitekena, beste norbaitek eskatu ez badu.
 • Luzapena, mailegu epea bukatu baino bost egun lehenago eskatu beharko da, ondoko posta-elektroniko helbide honetara

ISEI-IVEI
Mailegu Zerbitzua
e-mail: doku@isei-ivei.net

 • Bidalketa eskalea lanean dagoen ikastetxera bidaliko da, eta jasotakoan ordaindu (bataz besteko kostua 5 euro, tamainuaren arabera).
 • Itzulpena edozein postetxetatik bidaliko da, maileguarekin batera frankeatuta doan gutunazalean.
 • Mailegutik kanpo geratuko dira
  • Aldizkako argitalpenak
  • Kontsultako liburuak
  • Dokumentazio zentroak berak zehazten dituen dokumentuak (kaltetuta daudenak, eskuragaitzak direnak, etab.)
 • Dokumentazio Zentro honek eskaintzen duen materiala kontsulta pertsonalerako da soilik. Erabiltzaileak materiala kopiatu edota behar ez bezala erabiliz gero, erantzule izango da.
 • Mailegatutako materiala bueltatzen ez bada, ez da eskaera gehiagorik onartuko; eta dokumentazio zentro honek aproposeko neurriak hartu ahal izango ditu.
 • Dokumentazio Zentro honetara mailegua eskatzen duen erabiltzaileak ohar honetan azaldutako baldintzak onartu behar ditu.