B2 maila

:::

Zer da hizkuntza baten B2 maila?

Erreferentziazko Europar Markoaren arabera B2 mailak edo Maila aurreratuak Europako Kontseiluaren hirugarren zehaztapena islatzen du. Maila hori honela deskribatu zen: Gaitasun operatibo mugatua. Maila honetan ikaslea testu konplexuen ideia nagusiak ulertzeko gai da; testu zehatzak zein testu abstraktuak ulertu behar ditu, eta ikaslearen espezialitatezko testu teknikoak ere.

Ondoko koadroan agertzen den legez, B2 mailako ikasleek bertako hiztunekin ahal dute nahikoa naturaltasun eta jariakortasunez hitz egin; hortaz, komunikazioa aurrera eramaten da hiztunek ahalegin eskerga egin barik. Bestalde, maila honetan ikasleek zenbait gairi buruzko idazki zehatz eta argiak ahal dituzte ekoiztu; halaber, ahal dute gai orokorrei buruzko norberaren ikuspuntua edo iritzia defendatu, emandako aukeren alde edo kontrako argudioak erabiliz.

Datorren koadroan B2 maila agertzen da Erreferentziazko Markoak markatutako mailen artean.

C2 5. MAILA PROFICIENCY (INGELESA). Erabiltzaile gaitua.

C1 4. MAILA EGA (EUSKARA). Erabiltzaile gaitua edo konpetentea.

B2 3. MAILA. Erabiltzaile bere kabuzkoa.
Testuen ideia nagusiak ulertzen ditu gai konkretu eta abstraktuei buruz , bere espezialitateko eztabaida teknikoak barne. Elkarrizketa batean parte hartzeko gai da erraztasun nahikoz eta arazorik gabe; jatorrizko hiztunekin tentsiorik sortu gabe hitz egin dezake. Testu argi eta zehatzak ekoizten ditu hainbat gairi buruz eta gai bati buruzko bere iritzia adierazteko gai da, beste ikuspegiei buruzko abantailak eta desabantailak azalduz.

B1 2. MAILA. Erabiltzaile bere kabuzkoa.

A2 1 MAILA. Oinarrizko erabiltzailea.

A1 HASIERAKO MAILA. Oinarrizko erabiltzailea.


Maila gainditzen duen ikaslea honako hau egiteko gai da:

Irakurmena

 • Gaur egungo artikuluei buruzko arazoak zein txostenak ulertzeko.
 • Autoreen jarrera edo iritzi anitzak ulertzeko.
 • Literatura garaikideko prosan idatzizko testuak ulertzeko.

Idazmena

 • Bere interesekin lotutako gai askori buruzko testuak idazteko.
 • Idazlan edo txostenak idazteko, non informazioa azaltzen den edo Ikuspuntu zehatz baten alde edo kontrako argudioak azaltzen diren.
 • Zenbait eginkizun edo esperientziak nabarmentzen diren gutunak idazteko.

Entzumena

 • Hitzaldi luzeak ulertzeko edo eztabaiden konplexuen ildoa jarraitzeko, betiere gaia ezaguna izanik.
 • Komunikabideetako albisteak eta saioak edo euskara batuaz erabiltzen dituzten pelikulak jarraitzeko.

Mintzamena

 • Bere inguruko gaiei buruzko deskripzio argiak egiteko, zenbait aukera kontuan izanda, eta horien abantailak eta eragozpenak azaltzeko.
 • Naturaltasun eta jariotasunez elkarrizketetan parte hartzeko; hortaz, arazo gabeko komunikazioa ahal du aurrera eraman bertako hiztunekin.
 • Testuinguru ezagunetako eztabaidetan ahal du parte hartu bere iritzi edo ikuspuntua emanez.

Hizkuntza ezagutza

 • Orokor eta inguruko gaiei buruzko hiztegi zabala edukitzeko.
 • Zalantza lexikoak izan arren hitzak errepikatzea saihesten saiatzeko.
 • Dituen akats gramatikalek ez diote komunikazioa eragozten, gutxi eta ez-sistematikoak baitira.
 • Kohesio eta koherentzia egokia du eta idazteko arauak errespetatzeko (gramatikan, ortografian, etab.).

 

B2 mailari dagokion Euskara Proba

[ Eskuratu ] PDF

Beste hizkuntza batzuetako ereduak

Diplôme de Langue (Alliance Française)
http://www.alliancefr.org/article.php3?id_article=185

[ Eskuratu ] PDF

Maila gainditu duten benetako proba batzuk

1. Idazkia [ Eskuratu ] PDF
2. Idazkia [ Descargar ] PDF

Mintzamena (bideoa)

 


Loturak Internet-en

ALTE. The Association of Language Testers in Europe

http://www.alte.org/about_alte/index.cfm

Common European Framework of Reference for Languages

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/1cadre.asp#TopOfPage

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/indice.htm

Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas

http://www.apinex.org/mre.htm

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/eu/contenidos/informacion/dih/eu_5490/h_e.html

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |