Ikerketa
Aribidean

:::

Lan proiektuak

1. Probako hizkuntzaren eragina kanpo-ebaluazioaren emaitzetan (PISA-L). Ikasleen ama-hizkuntza kontuan hartuta, errendimendu-probari erantzuna emateko erabilitako hizkuntzak kanpo-ebaluazioaren emaitzetan duen eragina neurtzea da xedea.


2. Desgaitasunaren ebaluazioa Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. Unibertsitate-erakundearekin lankidetzan egindako lana da.


3. Euskararen erabilera eta presentzia Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. Lankidetza Euskara Zerbitzuarekin eta Soziolinguistikako lukuarekin.


4. Ebaluazio diagnostikoaren konpetentzia berrien Markoak. Oinarrizko konpetentzia berrien testuinguruen eta zenbait itemen prestaketa, pilotatuak izateko.

 

Azkenik, HEZKUNTZA-ADIERAZLEEN EUSKAL SISTEMAKO adierazle guztiak eta ikasturte honetan 2010ean Europako hizkuntza-helburuei lotutako adierazleak eguneratzea aurrez ikusita dugu.

 

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |