Ikasketen Araudia

::

Aurkibidea

Ikasketen Araudia

EHAA

1/2103 LEGEA, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa. (EHAA 2013-10-17)


[ Eskuratu ]

EHAAAzaroaren 24ko 10/82 Oinarri Legea, Euskararen Erabilpena Arauzkotzezkoa (EHAA 82/12/16)

[ Eskuratu ]

EHAA1/93 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa
(EHAA-93/2/25)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

Haur Hezkuntza

EHAA12/2009 DEKRETUA, urtarrilaren 20koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ikaskuntza horiek ezartzen dituena.(EHAA 2009-01-30)

[ Eskuratu ]

(Aldaketa: EHAA 2010-05-07)

DEKRETUA, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ikaskuntza horiek ezartzen dituena (testu moldatua)

[ Eskuratu ]

 

EHAAErabakia, 1998ko uztailaren 28koa, Hezkuntzako Sailburuordearena, Hezkuntzako Jarduera Antolatuak Hezkuntza Jarduera (JAH) arautzen dituena Haur Hezkuntzako bigarren ziklorako eta Lehen Hezkuntzako etaparako, Euskal Autonomia erkidegoko lurralde-eremuan. (EHAA 98/8/28)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

Lehen Hezkuntza

EHAA175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa (EHHA 2007/11/13)

[ Eskuratu ] Eranskinak ikusi >>

(1 Aldaketa: EHAA 2010-04-20)

(2. Aldaketa: EHAA 2014-04-07)

DEKRETUA, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena (testu moldatua)

[ Eskuratu ]

 

EHAAErabakia, 1998ko uztailaren 28koa, Hezkuntzako Sailburuordearena, Hezkuntzako Jarduera Antolatuak Hezkuntza Jarduera (JAH) arautzen dituena Haur Hezkuntzako bigarren ziklorako eta Lehen Hezkuntzako etaparako, Euskal Autonomia erkidegoko lurralde-eremuan. (EHAA 98/8/28)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 2010eko ekainaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, elizako agintariek Euskal Autonomi Elkarterako ezarri duten Oinarrizko Hezkuntzaren erlijio katolikoa (EHAA 2010/07/30)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

EHAA175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa. (EHHA 2007/11/13)

[ Eskuratu ] Eranskinak ikusi >>

(1. Aldaketa: EHAA 2010-04-20)

(2. Aldaketa: EHAA 2014-04-07)

DEKRETUA, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena (testu moldatua)

[ Eskuratu ]

 

EHAAERABAKIA, 1997ko martxoaren 17koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloko aukerako ikasgaien ikasketa planak argitara ematen dituena. (EHAA 97/5/6)

[ Eskuratu ]

EHAAERABAKIA, 1997ko ekainaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, curriculumeko hautaketa egiteko aukerak arautzen dituen 1996ko uztailaren 16ko Aginduan adierazitakoaren arabera derrigorrezko arloen arteko aukeratze-gaitasunak garatzeko dena. (EHAA 97/2/22)

[ Eskuratu ]

EHAAERABAKIA, 1997ko irailaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo eta bigarren zikloko aukerako ikasgai bakarra, Oinarrizko Informatika hain zuzen, ikasketa plana argitara ematen duena. (EHHA 97/10/21)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 1996ko uztailaren 16koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren ikasketa-planean hautaketa egiteko aukerak arautzen dituena. (EHHA 96/8/9)

[ Eskuratu ]

(Aldaketa: EHAA 2001-01-19)

EHAAERABAKIA, 1996ko uztailaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako aukerako irakasgaien ikasketa-planak argitara ematen dituena. (EHHA 96/9/6)

[ Eskuratu ]

(Aldaketa: EHAA 1997-12-10)

EHAAAGINDUA, 2010eko ekainaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, elizako agintariek Euskal Autonomi Elkarterako ezarri duten Oinarrizko Hezkuntzaren erlijio katolikoa (EHAA 2010/07/30)

[ Eskuratu ]

Curriculum Desberdinak Eratzeko Programak

EHAAAGINDUA, 1997ko uztailaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum desberdinak eratzeko programak arautzen dituena. (EHAA 97/7/29)

[ Eskuratu ]

EHAAERABAKIA, 1998ko apirilaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuoruordearena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeentzako curriculum-aniztasunerako oinarrizko programaren eredua arautzen duena. (EHAA 98/5/26)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

Batxilergoa

EHAA

23/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa. Honen bidez Batxilergoko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan jartzen da. (EHAA 2009-02-27)

[ Eskuratu ]

(1. Aldaketa: EHAA 2010-05-07)

(2. Aldaketa: EHAA 2013-10-24)

 

DEKRETUA, Batxilergoko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan jartzen duena (testu moldatua)

[ Eskuratu ]

 

EHAA

35/2011 DEKRETUA, martxoaren 15ekoa, Batxilergoko Ezohiko Sariak arautu eta esleitzeko baldintzak ezartzeari buruzkoa. (EHAA 2011-03-25)

[ Eskuratu ]

 

EHAA

79/2011 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoan graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko arauak ezartzekoa. (EHAA 2011-05-03).

[ Eskuratu ]

 

EHAAAGINDUA, 2010eko uztailaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Batxilergoaren antolamendua eta ebaluazio-prozesua arautzen dituena. (EHAA 2010/09/09)

[ Eskuratu ]

 

EHAA

AGINDUA, 2010eko uztailaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Batxilergoko aukerako ikasgaiak arautzen dituena. (EHAA 2010-09-10)

[ Eskuratu ]

 

^ Igo |

Lanbide Heziketa

EHAA

46/2014 DEKRETUA, apirilaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide-Heziketako Ikastetxe Bateratuak arautzen dituena. (EHAA 2011-05-17)

[ Eskuratu ]

EHAA

AGINDUA 2011ko apirilaren 20koa, Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetan Lantokiko Prestakuntza modulua egitea arautzen duena. (EHAA 2011-05-17)

[ Eskuratu ]

EHAA

AGINDUA, 2010eko otsailaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, lanbide-heziketako heziketa-zikloen ezarpena eta ebaluazioa arautzen duena. (EHAA 2010-03-24)

[ Eskuratu ]

EHAA

AGINDUA, 2010eko martxoaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintza partzialeko modalitatean ematea arautzen duena. (EHAA 2010-04-12)

[ Eskuratu ]

EHAA

AGINDUA, 2010eko urriaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, urrutiko prestakuntza telematikoaren modalitatean Lanbide Heziketako irakaskuntzen ezarpena eta antolamendua arautzen duena. (EHAA 2010-11-09)

[ Eskuratu ]

EHAA32/2008 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena. (EHAA 2008-03-05)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 2008ko ekainaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honenbidez, Euskal Autonomia Erkidegoko teknikari eta goi-teknikari tituluak lortzeko probak arautzen dira. (EHAA 2008-07-14)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 2008ko ekainaren 3koa, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintza partzialean emateaarautzen duena. (EHAA 2008-07-04)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 2008ko apirilaren 13koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bidez, Lanbide Heziketako Heziketa Zikloetarako sarbidea arautzen da. (EHAA 2008-05-15)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

Araubide Bereziko Irakaskuntzak

Hizkuntzak

EHAA

AGINDUA, 2012ko maiatzaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Erregimen Bereziko Hizkuntza Ikasketak ebaluatu eta egiaztatzea arautzeko dena. (EHAA 2012-06-11)

[ Eskuratu ]

 

EHAA46/2009 DEKRETUA, otsailaren 24koa. Honen bidez, araubide bereziko hizkuntza-ikasketen mailetako- oinarrizkoa, tartekoa, aurreratua eta gaitasun maila-curriculuma ezartzen da eta ikasketa horiek Euskal Autonomi Erkidegoan jartzen dira. (EHAA 2009-03-12)

[ Eskuratu ]

Erregimen bereziko hizkuntzen irakaskuntzari buruzko Araudi gehiago:

Informazio gehiago >>

Musika

EHAA

AGINDUA, 2014.eko maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, arautu gabeko Lutheria-irakaskuntzak arku-instrumentuen adarrean erregulatzen dituena, eta Juan Crisostomo de Arriaga Musika Kontserbatorio Profesionalean irakaskuntza horien ikasketa-plana ezartzen duena. (EHAA 2014-05-19)

[ Eskuratu ]

EHAA

AGINDUA, 2014ko urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, musika-ikasketa profesionaletan sartzeko probak eta onartzeko prozedura arautzekoa. (EHAA 2014-02-11)

[ Eskuratu ]

EHAA229/2007 DEKRETUA, abenduaren 11koa. Honen bidez ezartzen da musika-ikasketa profesionalen curriculuma eta ikasketa horietan sartzeko probak. (EHAA 2008-03-13)

[ Eskuratu ]

EHAA 194/2010 DEKRETUA, uztailaren 13koa. Honen bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak ezartzen dira, baita zein eragin izan behar duen goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateak Gorputz Hezkuntza irakasgaian eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasleentzat. (EHAA 2010/09/10)

[ Eskuratu ]

Dantza

EHAA

404/2013 DEKRETUA, abuztuaren 30ekoa, dantzako oinarrizko irakaskuntzen curriculuma eta irakaskuntza horietarako sarbidea ezartzen dituena. (EHAA 2013-10-11)

[ Eskuratu ]

EHAA252/2007 DEKRETUA, abenduaren 26koa. Honen bidez ezartzen dira dantza-ikasketa profesionalen curriculuma eta ikasketa horietan sartzeko probak. (EHAA 2008-03-14)

[ Eskuratu ]

EHAA 194/2010 DEKRETUA, uztailaren 13koa. Honen bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak ezartzen dira, baita zein eragin izan behar duen goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateak Gorputz Hezkuntza irakasgaian eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasleentzat. (EHAA 2010/09/10)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

Hezkuntza Berezia

EHAA118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena. (EHAA 98/7/13)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleentzat hurrengo hauek arautzen dituena: alde batetik, curriculumera sartzeko egokitzapenen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien baimena eta, bestetik, ez-unibertsitatekoa den hezkuntza-sistemaren etapetan egokitzapen horiek egiteko, garatzeko eta ebaluatzeko prozedura. (EHAA 98/8/31)

[ Eskuratu ]

(Aldaketa: EHAA 1999-01-19)

EHAAERABAKIA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza Sailordetzarena, aparteko gaitasunak edukitzeagatik heziketa- premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzuna nondik nora bideratu arautzen duena. (EHAA 98/8/31)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, hezkuntzaren arloko hainbat ekintza eta neurri arautzen dituena, gizarte edo kulturaren ikuspegitik besteak baino egoera txarragoan diren ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun handiak dauzkaten ikasleentzat. (EHAA 98/8/31)

[ Eskuratu ]

(Aldaketa: EHAA 2002-05-09)

EHAAAGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak ezartzeko, eta ikasle horiek behar dituzten baliabideak hezkuntza-sistemako maila guztietara helarazteko. (EHAA 98/8/31)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

Helduen Hezkuntza

EHAA

AGINDUA, 2008ko urriaren 31koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, pertsona helduen Oinarrizko Hezkuntzaren berariazko curriculuma erabaki eta Euskal Autonomiako Erkidegoan finkatzen duena. (EHAA 2008-11-25)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 1998ko abenduaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, pertsona helduen oinarrizko prestakuntzako ikasleen ebaluazioari buruzkoa, zuzeneko eta urrutiko hezkuntzan. (EHAA 99/02/02)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 2010eko uztailaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, pertsona helduen Batxilergoko irakaskuntza arautzen duena. (EHAA 2010/09/10)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

Ebaluazioa

EHAAEBAZPENA, 2010eko otsailaren 11koa, Hezkuntza sailburuordearena, jarraibideak ematen dituena 2009-2010 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan oinarrizko gaitasunen ebaluazio diagnostikorako prozesuan aurreikusitako probak egiteari buruz. (EHAA 2010-02-11)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 2008ko abenduaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Au­tonomia Erkidegoko ikastetxeetan diagnosi-ebalua­zioko prozesua arautzen duena. (EHAA 2008-12-09)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 2008ko uztailaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Oinarrizko Hezkuntzan ikasleen ebaluazioa arautzen duena. (EHAA 2008-07-30)

[ Eskuratu ]

EHAAAGINDUA, 1993ko maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Haur Hezkuntzan ebaluaketa araupetzen duena. (EHAA 93/6/1)

[ Eskuratu ]

EHAA

AGINDUA, 2010eko otsailaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, lanbide-heziketako heziketa-zikloen ezarpena eta ebaluazioa arautzen duena. (EHAA 2010-03-24)

[ Eskuratu ]

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |