Liburutegia
Liburutegi katalogoaren Kontsulta

::

Bilaketa egiteko laguntza

  • Bilatze sistemak bilaketa eremuetan sartutako hitzak dituzten datu-erregistroak itzultzen ditu.
  • Bilatze generikoagoak izateko hitz moztuak erabil daitezke.
  • Bilaketa eremuetan hitz bat edo gehiago sar daitetke. Hutsunea hitzarteko banatzaile gisa erabiltzen da.
  • Bilaketa egiteko, hitz ordenak ez du garrantzirik eremu baten barruan.
  • Bilaketa egiteko, betegabeko eremu bat ez da kontuan hartzen.
  • "Testu librea" eremuak sartutako hitz edo hitzak gainerako eremuetan bilatzen ditu.

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |