Laburpen

::

Euskal Herriko landaredi-komunitateen aldaketak Historian zehar

Ingurugiroa zaintzeko ikuspegiaz euskarazko material didaktikoa sortzen ahalegintzen da mintegi hau. Bi edukin-bloke ditu: "Aldakuntzak materia bizian" eta "Jarraikitasuna denboran zehar", zenbait gizarte-formaziotan zehar Euskal Herrian izandako izaera ekonomiko, sozial, politiko edo kulturaleko elementu edo feneomeno garrantzitsu baten ikerketa diakronikoa eginez.

Metodologian honako hauek sartzen dira: eztabaidarako taldeetan datuak interpretatzea, jolas eta simulazioak, tailer esperimetalak eta hezkuntza-jarraiera.

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |