Dokumentuak
e-Dossierak

::

EUSKARA ETA EUROPAKO MARKOA e-dossier

Aurkibidea
1. Euskal hezkuntza sistemaren hizkuntzak
2. Euskara euskal hezkuntza sisteman
3. Europako Erreferentzi Marko Bateratua
4. Portfolioa
5. Euskara ebaluatzea

1. Euskal hezkuntza sistemaren hizkuntzak

Euskal hezkuntza-sistema hezkuntza-sistema elebidun baten printzipioei eta jarduketa-moduei jarraiki egituratu da.
Hezkuntza-sistema mota hori ikaskuntza-hizkuntza bat edo gehiago ikaslearen familia- edota gizarte-testuinguruan ez agertzeari lotuta egon ohi da, eta horregatik, eskola-antolamendua familia-hizkuntza ez ezik, ikasleak ez dakizkien hizkuntzak ere irakasteaz arduratzen da.
Ondoko dokumentu bilduman sistema horri hurbilketa ematen da, hots, sistema horren ezaugarriez, jatorriaz eta eboluzioaz arakatzen eta hausnartzen da.

Hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoa EAEn. Proposamen berritzailea eta eleanitza XXI Menderako
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Euskararen B1 maila Lehen Hezkuntzan
ISEI-IVEI. 2007

Ikerketa: Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan: egoera berri bat
ISEI-IVEI. 2006

Lehen Hezkuntzako Ebaluazioa 2004. Laburpen exekutiboa Ondorioak eta hobetzeko proposamenak
ISEI-IVEI. 2006

B2 Euskara mailaren ebaluazioa. 4. DBH
ISEI-IVEI. 2004

Hizkuntzak eta bere ikaskuntza Euskal Hezkuntza-Sisteman. Lehen Hezkuntza
ISEI-IVEI. 2004

Derrigorrezko bigarren hezkuntzako ebaluazioaren txostena
ISEI-IVEI. 2000

Ingeles arloaren ebaluazioaren txostena 2. DBH
ISEI-IVEI. 2001

Araubide bereziko Hizkuntzen irakaskuntzak ezartzen dituen eta oinarrizko eta tarteko mailaren curriculuma ezartzen duen Dekretu proiektuari buruz Euskadiko Eskola Kontseiluak eginiko irizpena
Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorra. 2007

Eleaniztasuna eta hizkuntzen trataera
Euskadi. Hezkuntza Foroa. 2004

Lorpenak eta erronkak eleaniztun hezkuntzan Euskadin (esp)
Felix Etxeberria Balerdi. 2004

Hizkuntz prozesuak
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena. 2002

Jokaera eta tresna integratzaileen papera kultur-anitzeko testuinguruan (ing)
David Lasagabaster Herrarte. 2002

Erabilerak eta jarrera soziolinguistikoa EAEn (esp)
Hernán Urrutia Cárdenas. 2001

Ikastetxearen hizkuntza proiektua kudeatzea, ekologi ikuspegitik (esp)
M. Pilar Sagasta eta Matilde Sainz. 2000

Euskara, gaztelania eta ingelesa: hiru ukipen-hizkuntzak euskal hezkuntza sisteman (ing)
David Lasagabaster Herrarte. 1997

^ Igo |

2. Euskara euskal hezkuntza sisteman

Azken hamarkadetan, sistema elebidunaren garapenarekin eta hezkuntza praktikei moldatzen diren hizkuntza ereduekin batera, euskararen aprendizaia aurrera egin du. Hala ere, helburu batzuk lortzear daude oraindik eta horretan Hezkuntza Sailak dihardu, hizkuntzena gaia lehentasunezkoa da eta.
Hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoa EAEn. Proposamen berritzailea eta eleanitza XXI Menderako
Hizkuntz ereduak aldatzeko proposamena. 2007

Euskararen B1 maila Lehen Hezkuntzan
ISEI-IVEI. 2007

B2 Euskara mailaren ebaluazioa. 4. DBH
ISEI-IVEI. 2004

Hizkuntzak eta bere ikaskuntza Euskal Hezkuntza-Sisteman. Lehen Hezkuntza
ISEI-IVEI. 2004

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Ereduei buruzko Akordioa
Euskadiko Eskola Kontseilua. 2006

Hizkuntz-ereduak: goazen harira
Josu Sierra Orrantia. 2006

Hizkuntza ereduen berrikuntza
Euskadiko Eskola Kontseilua. 2005

Hizkuntz aldaketaren etapak Euskal Herrian: euskararen erabilera ikastetxeen barrualdean eta kanpoaldean (ing)
Teresa Fernández-Ulloa. 2004

Euskararen kalitatea aztertzeko teoria eta metodologia
Luis Mari Larringan eta Itziar Idiazabal. 2004

Irakaskuntza elebiduna Euskal Herrian: arazoak eta erronkak (esp)
Teresa Fernández-Ulloa. 2003

Ikastolen hizkuntz proiektua zehazteko oinarriak
Erramun Osa. 2003

Irakaskuntza elebiduna Euskal Herrian: lau urtetako eskuratze planak eta gero arazoak eta erronkak (ing)
Estibaliz Amorrortu Gómez. 2002

DBH 2. zikloko ikasleek elebitasuna eskuratzeari buruzko pertzepzioa eta autobalorazioa (esp)
Feli Etxeberria y otros. 2002

Irakaskuntza elebiduna Euskal Herrian: hizkuntzen didaltikatik egindako hausnarketa (laburpena) (esp)
Uri Ruiz Bikandi. 1999

Hizkuntza normalkuntza eta eskolatzea: makina-gelatiko txostena (esp)
Mikel Zalbide. 1998

Euskal Herriko ikasleen lexiko erabilgarritasuna: aldaketa soziolionguistikoa eta irakaskuntza elebidunaren ereduak (esp)
Maitena Etxebarria. 1996

Euskara eta gaztelania eskuratzeko adina eta testuingurua: Hezkuntza elebiduneko eta hezkuntza politikoko gaia (ing)
Nekane Balluerka, Arantxa Gorostiaga, William A. Stock. 1996

The Basque Language in Education : Publications in english
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

^ Igo |

3. Europako Erreferentzi Marko Bateratua

Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Markoa Europako Kontseiluko berrogei herrialdetako hizkuntzalaritza aplikatuaren eta pedagogiaren arloetako adituek egindako lanaren emaitza da; aditu horiek hamar urte baino gehiagoz egindako lanaren emaitza hain zuzen ere.
Erreferentzi Markoa hizkuntza modernoen arloko profesionalentzat prestatu da, eta hizkuntzen irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren helburuei eta metodologiari buruzko gogoeta sorraraztea du helburua, eta baita curriculuma garatzeko, eta programak, azterketak eta ebaluazio-irizpideak zehazteko oinarri bateratua eskaintzea ere, hezkuntza- eta lanbide-arlo batzuetatik besteetarako igarobidea erraztearren.
Europako Erreferentzi Markoa balio handiko tresna da irakasleak prestatzen, programa eta azterketak diseinatzen eta gida eta material didaktikoak sortzen dihardutenentzat.
Dokumentu honetan hizkuntza gaitasunak zailtasun-mailetan sailkatzen dira (A1etik C2ra). Maila horiek, hain zuzen ere, erreferentzia gisa hartu dira Europako hainbat hizkuntza proba ofizialetan.
Bestalde, Europako Batzordeak eta estatuetako kideek hizkuntzak ikastearen aldeko planteamendu politiko egokiak sustatzeko zenbait ekintza antolatzen dituzte, hala nola, “Hizkuntza eta Prestakuntza 2010” plana. Estrategia horren bitartez, Europako Batzordeak hizkuntzen ezagutzari buruzko inkesta bat prestatu du, hizkuntza gaitasunaren adierazle europarra osatzeko asmoz. Adierazle horrek gazte eleaniztunen gaitasunari buruzko informazioa ekar dezake, bai eta praktika zein emaitza onak ematen diren tokiei buruzkoa ere.
Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako. Europako Erreferentzi Marko Bateratua
Europako Kontseilua. 2002

ALTE: Markoa eta gaitasunak (ing)
ALTE

Europako hizkuntz gaitasunari buruzko adierazleaz Kontseiluak emandako konklusioak (esp)
Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala (2006/C 172/01)

Europako hizkuntz gaitasunari buruzko adierazlea COM (2005) 356 (esp)
Europako Parlamentuari eta Kontseiluari Batzordeak eginiko komunikazioa

^ Igo |

4. Portfolioa

Hizkuntzen Portfolio Europarra hizkuntzen ikaskuntza bultzatzeko eta laguntzeko egina dago. Bere xedea hauxe da: hizkuntzaren bat ikasten ari den horri laguntzea ikasketa hori hobetzen eta ongi bideratzen, bai ikastaroren bat egiten ari bada eta bai bakarka ikasten ari bada ere. Era berean, hizkuntzez eta kulturez dituzun ezagutzak besteri erakusteko balioko dizu. Eskolan zein eskola kanpoan ahal da erabili.
Norberak Portfolioren jabea da eta bertan hizkuntza esperientziak zein ezagutzak jasotzen dira.

Hizkuntzen Porfolio Europarrak hiru zati ditu: Hizkuntzen Pasaportea,
Hizkuntza-Biografia eta Dosierra.

1.- HIZKUNTZEN PASAPORTEA
Hizkuntzetan izaten diren esperientziak eta trebetasunak jasotzeko bilduma laburra da, aldian-aldian eguneratu beharrekoa. Zure ziurtagiri eta diplomen berri jaso dezakezu bertan, baita autoebaluazioa egin ere.
2.- HIZKUNTZA-BIOGRAFIA
Hizkuntza ikasten egin den ibilbidearen erregistroa du. Helburuak zehazten lagunduko du, eta izan diren hizkuntza-esperientziez eta kulturarteko esperientziez gogoeta egiten.
3.- DOSIERRA
Ziurtagiriak eta diplomak, edota norberak egindako lanen aukeraketa bil daitezke hemen, hizkuntza-trebetasunak eta esperientziak erakusteko.
Hizkuntzen Portfolio Europarra

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibersiatte eta Ikerketa Saila

AGINDUA, 2006ko abuztuaren 31koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, «Hizkuntzen Portfolio Europarra» esperimentazio-proiektu pilotuaren bigarren aldia Euskal Autonomia Erkidegoaren Haur Hezkuntzako, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eta Helduen Hezkuntzako zenbait ikastetxetan abiatzeko baimena ematen duena.
EHAA 2006-10-10
Hizkuntzen portfolio europarra: zenbait argibide. Europako Kontseiluak bultzatutako proiektua.
Ainhoa Imaz, Lore Goenaga. 2005

Hizkuntzen Portfolio Europarra: hizkuntzak ikasteko tresna
Abel Camacho Romero. 2004

Hizkuntzen Portfolio Europarra: irakasleentzako gida (esp)
David Little y Radka Perclová. 2003

Hizkuntzen Portfolio Elektronikoa
Santurtziko Udal Euskaltegia

Hizkuntzen Portfolio Europarra (esp)
MEC

Portfolioaren onetsitako ereduak Hau, Lehen, Bigarren eta Helduen Hezkuntzan (esp)
MEC

ALTEren portfolioa helduentzat
ALTE

Europass Hizkuntzen pasaportea (esp)
Europako Batzordea. CEDEFOP

^ Igo |

5. Euskal hezkuntza sistemaren hizkuntzak

Euskara Zerbitzuak zein Hizkuntza Estola Ofizialak aspaldidanik euskararen ebaluazioak egiten aritu dira. Azkeneko urteotan, Hezkuntza Sailak ere beste ebaluazio batzuk abian ipini du, ISEI-IVEI erakundea bitartez. Horietan, erkidegoko hizkuntzak ebaluatu dira Derrigorrezko Hezkuntzako zenbait mailatan, hala nola, B1 (LHko 6. mailarako) eta B2 (DBHko 4. mailarako), horrela deituta Hizkuntzen Markoko mailei erreferentzia eginez.
Aipatutako probak eta beste hizkuntza proba batzuen helbide elektronikoa agertzen da datorren zerrendan.
ISEIk egindako hizkuntz ebaluazioak eta ikerketak
Euskararen B1 maila Lehen Hezkuntzan

ISEI-IVEI. 2007

Ikerketa: Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan: egoera berri bat
ISEI-IVEI. 2006

Lehen Hezkuntzako Ebaluazioa 2004. Laburpen exekutiboa Ondorioak eta hobetzeko proposamenak
ISEI-IVEI. 2006

PISA Proiektua. Irakurketako itemen adibideak
ISEI-IVEI. 2005

B2 Euskara mailaren ebaluazioa. 4. DBH
ISEI-IVEI. 2004

Hizkuntzak eta bere ikaskuntza Euskal Hezkuntza-Sisteman. Lehen Hezkuntza
ISEI-IVEI. 2004

PISA 2003 Ebaluazioaren Lehen Txostena. Euskadiko emaitzak
ISEI-IVEI. 2004

Probaren Hizkuntzak Ebaluazioen emaitzetan duen eragina
ISEI-IVEI. 2004

Ingeles arloaren ebaluazioaren txostena 2. DBH
ISEI-IVEI. 2001

Derrigorrezko bigarren hezkuntzako ebaluazioaren txostena
ISEI-IVEI. 2000

Lehen Hezkuntzako 6. Mailaren ebaluazioa
ISEI-IVEI. 1999

Euskara ebaluatzeko hainbat proba

EGA eta Hizkuntz eskakizunak

Gasteizko Hizkuntza Eskola Ofiziala

Eibarko Hizkuntza Eskola Ofiziala

Irungo Hizkuntza Eskola Ofiziala

Bilboko Hizkuntza Eskola Ofiziala

Getxoko Hizkuntza Eskola Ofiziala

Durangoko Hizkuntza Eskola Ofiziala

Barakaldoko Hizkuntza Eskola Ofiziala

 

BESTE DOSSIERRAK >>>

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |