Dokumentuak
e-Dossierak

::

Ikasle etorkinak e-dossier

Honako dossier honetan ikasle etorkinen hezkuntzari buruz interneten eskura dauden zenbait dokumentu jaso dira, eta informazio behar desberdinak betetzeko eran antolatu ere. Aukeratu diren dokumentuek sakontze eta zabaltasun maila desberdinak dituzte: batzuek EAEn ezarritako ekimenen ikuspegi orokorra ematen dute, beste batzuek nazioarteko txostenak dira eta gaiaren egoera adierazten dute eremu zabalagoan. Artikulu eta ponentziak ere jasotzen dira, ikasle etorkinen hezkuntzan garrantzizkoak diren hainbat konturi buruz: asimilazioa, integrazioa, aniztasuna, kultura anitzeko eta kulturarteko hezkuntza, etabar. Azkenik, eta garrantzizkoa ere, kulturarteko hezkuntzarako baliabideen lagin adierazgarria erantsi da.

Azaltzen diren erreferentziak kronologikoki ordenatu dira, berrienetatik zaharrenetara.

Informazio guzti hori sortu duten egileei eta zabaltzen duten erakundeei gure errespetua eta esker onak azaltzeko, ez dezagun ahaztu informazioaren jatorria aipatzea.


Aurkibidea
1. Dokumentuak eta ekimenak Euskal Autonomia Erkidegoan
2. Europako Batasuneko ikerketak eta proposamenak
3. Datu estatistikoak
4. Bestelako ikerketak eta txostenak
5. Artikuluak eta ponentziak
6. Kulturarteko Hezkuntzarako baliabideak


1. DOKUMENTUAK ETA EKIMENAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Ikasle etorkinak (eusk). Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Webgunea

EAEko Irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2002/2004 (5.4 atala: Atzerriko ikasle etorkinak artatzea) (eusk). Euskadiko Eskola Kontseilua. 2006

Ikasle etorkinen eskolatzea Euskadin (esp). Félix Etxeberria. 2006

Hizkuntzen ikaskuntza ikasle etorkinekin (esp). Félix Etxeberria. 2006

Etorkinen integrazioa gelan, Mungiako Bigarren Hezkuntzako Institutuan (eusk). Luis María Landaluce. 2006

Mugarik gabeko eskola. Ikasle etorkinen irakaskuntza Araban (esp, eusk). Jesús Manuel Septién. 2006

Erabakia, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordeena, Bigarren Hezkuntzako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako Berariazko Institutuetan 2005-2006 ikasturtea antolatzeko moduari buruzkoa (3.5 puntua) (eusk). Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 2005

EBAZPENA, 2005eko abuztuaren 31koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, ikasle etorkin hasi berriak hizkuntzan indartzeko programak gauzatzeko, unibertsitatez kanpoko ikastetxe itunduentzako dirulaguntzak, 2004-2005 ikasturterakoak, emateko dena (eusk). Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. 2005

Ikasle etorkinentzat harrera-plana egiteko orientabideak (eusk). Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 2004

Ikaskuntza-zailtasunak, dibertsitatearen tratamendua eta ikasle inmigranteekiko arreta (esp, eusk). Euskadi. Hezkuntza Foroa 2004

Ikasle etorkinak artatzeko programa (eusk). Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 2003

Hezkuntza Berriztatzeko Programak 2003-2006: Kulturarteko hezkuntza (eusk). Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 2003

Hezkuntza Berriztatzeko Programak 2003-2006: Parekotasunerako hezkuntza ingurune kaltetuetan (eusk). Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 2003

Kulturartekotasunari buruzko gogoetak (esp). Ignasi Vila. Jornadas sobre la Diversidad Social y Cultural en los Centros Educativos. Donostia, 2003

Kultura arteko eskola integratzaile baten aldeko agiria (esp, eusk). Munduko ahotsak Eusko Legebiltzarrean. 2003

Arabiarrak Komunitatean Sartzeko Proposamen Berriak (eusk). Lena de Botton. Desberdintasunak gainditzeko hezkuntzari buruzko jardunaldiak. Bilbo. 2001eko otsaila.

Elkarrekin bizitzen ikasten (eusk). Ignasi Vila. Desberdintasunak gainditzeko hezkuntzari buruzko jardunaldiak. Bilbo. 2001eko otsaila.

Aniztasunaren trataera. Kulturarteko eskola (esp). Euskadiko Eskola Kontseilua. 2000

Kulturarteko hezkuntza. Eskolan aniztasun etniko eta kulturalari hezkuntza erantzuna emateko orientabideak (eusk). María Luisa Jaussi, María Trinidad Rubio. 1998

AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, hezkuntzaren arloko hainbat ekintza eta neurri arautzen dituena, gizarte edo kulturaren ikuspegitik besteak baino egoera txarragoan diren ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun handiak dauzkaten ikasleentzat (esp, eusk). Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. 1998 (2002-05-09 EHAAn modifikatua)

118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena (esp, eusk). Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. 1998

Inmigrazio Euskal Plana 2003-2005 (esp). Eusko Jaurlaritza. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. Gizarte Gaietako Sailubuordetza. Inmigrazio Zuzendaritza

Harresiak Apurtuz. Etorkinen Laguntzarako EGGen Euskadiko Koordinakundea (esp).

Bizkaiko etorkinentzako baliabideen gida (esp, eusk...). Harresiak apurtuz

Hezkuntza sistemari buruzko informazio-gida, ondorengo hizkuntzetan: euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, portugesa, errusiera, errumaniera, txinera, arabiera.

^ Igo |

2. EUROPAKO BATASUNEKO IKERKETAK ETA PROPOSAMENAK

Ikasle etorkinen eskola integrazioa Europan (esp). Eurydice, 2004

Kulturarteko elkarrizketa (Leonardo da Vinci. Buenas Prácticas bilduma) (esp). Europako Batzordea. Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza Orokorra. 2004

Berdintasuna eta diskriminazio eza. 2004ko txostena (esp). Europako Batzordea. Enplegu eta Gizarte Gaietako Zuzendaritza Orokorra. 2004

Berdintasuna eta diskriminazio eza Europako Batasun hedatuan. Liburu Berdea (esp). Europako Batzordea. Enplegu eta Gizarte Gaietako Zuzendaritza Orokorra. 2004

"Europako Batasuneko Hiritartzea"-ri buruzko Europar Gizarte eta Ekonomia Batzordearen txostena (esp). Agintaritzaren Aldizkaria C 208-76 ES 03/09/2003 pages 0076-0081

Zergatik da garrantzitsua elkarrizketa (ing). Romano Prodi. Kulturarteko elkarrizketari buruzko jardunaldiak. Bruxelles 2002

Kulturarteko elkarrizketa bultzatzea: Europako Batasunaren betebehar politiko eta morala (fr). Viviane Reding. Kulturarteko elkarrizketari buruzko jardunaldiak. Bruxelles 2002

Programme Socrates - Comenius Action 2: Nazioarteko proiektuak kulturarteko heziketan (ing). Europako Batzordea. 2000

'Kulturarteko hezkuntza'-ri buruzko Lurralde Batzordeko irizpidea. CdR 194/96 fin (esp). Agintaritzaren Aldizkaria C 215 de 16/07/1997 P. 0021

Europako Batasuneko Kontseilu eta Gobernu ordezkarien erabakia, 1995ko urriaren 23koa, xenofobia eta arrazakeriari aurre egiteko hezkuntza sistemen erantzuna (esp). Agintaritzaren Aldizkaria C 312 de 23/11/1995 p. 0001-0003

Etorkinen seme-alaben heziketa (esp, ing...) . Europako Batasuna . 1977

Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 23 de octubre de 1995, reunidos en el seno del Consejo, sobre la respuesta de los sistemas educativos a los problemas del racismo y la xenofobia (esp). Diario Oficial n° C 312 de 23/11/1995 p. 0001-0003

^ Igo |

3. DATOS ESTADÍSTICOS

Hezkuntza zifratan Espainian. 2006ko edizioa (E.4 atala: Ikasle etorkinak) (esp). MEC. 2006

Hezkuntza zifratan Espainian. 2005ko edizioa (E.4 atala: Ikasle etorkinak) (esp). MEC. 2005

Hezkuntza zifratan Espainian. 2004ko edizioa (E.4 atala: Ikasle etorkinak) (esp). MEC. 2004

Estatistika eranskina: Guztientzako eta denon arteko kalitatezko hezkuntza. Eztabaidarako proposamenak (esp). MEC. 2004

Atzerriko ikasleei buruzko datuak Autonomia Erkidegoetan (2.2 puntua) (esp). MEC. CIDE. 2003

^ Igo |

4. BESTELAKO IKERKETAK ETA TXOSTENAK

Atal honetan, ikasle etorkinen hezkuntzari lotuta dauden zenbait gairi buruz egin diren gailentasunezko ikerketen txostenak eskaintzen dira eta etorkinen hezkuntzaren egoerari buruzko zenbait txosten ere. Txosten guzti horiek internet-en daude eskuragarri.

Ikasle etorkinei arreta Espainiako hezkuntza sisteman (esp). MEC. CIDE. 2005

Etorkinen integrazioa eskolaren bitartez (Espainia 2005eko txostena, Kap. I) (esp). Encuentro Fundazioa. 2005

Ume etorkinen eskolaratzea Europan (ing, fr). Eurydice. 2004

Ikasle etorkinen integrazioa Europako hezkuntza sistemetan. Herrialdeetako deskripzioak (ing, fr). Eurydice. 2004

Espainian jatorri etorkineko ikasleen eskolatzeari buruzko txostena: analisi deskriptiboa eta ikerketa enpirikoa (esp). Espainiako Arartekoa. 2003

Atzerriko ikasleak Espainiako hezkuntza sisteman (1991-2002) (esp). MEC. CIDE. 2003

Europaren dimentsio berri baterantz. Kulturartekotasunari hezkuntz erantzunak (esp). MEC. CIDE. 2002.

Kulturarteko hezkuntzari buruzko ikerketak, 1990 eta 2002 urteen artean Espainian eginda (esp). CIDE. 2002

Inmigrazioa eta eskola: atzerriko ikasleak (cast, cat, ing). Ioé Kolektiboa. 2002

Familia etorkinek haien seme-alaben hezkuntzan parte hartzen bultzatzea (ing). Shari Golan, Dana Peterson. 2002

Atzerriko inmigrazioa Espainian. Hezkuntza erronkak (cast, cat, ing). Eliseo Aja, Francesc Carbonell, Colectivo Ioé, Jaime Funes, Ignasi Vila. 1999

Etorkinen irakaskuntza Europako Batasunean (ing). Europako Legebiltzarra. 1997

Inmigrazioa hezkuntza eta norbere hizkuntza (esp). Ignasi Vila. 1999

Etorkinen hezkuntzaren erregulazioa (esp, cat, ing). Eliseo Aja. 1999

^ Igo |

5. ARTIKULUAK ETA PONENTZIAK

Sekzio honetan zenbait egile ospetsuk ikasle etorkinen hezkuntzari buruzko gaiak jorratzen dituzte, eta beraien ezaupideak zenbait erakundek zabaltzen dituzte oparotasunez, bai aldizkarietan bai kongresu aktetan, interneten bitartez.

Berri etorkin gazteak hezkuntza sisteman sartzea Rotterdam eta Bartzelonan. Eredu politikoen eta praktiken arteko arraila? (esp). María Bruquetas Callejo. 2004

Etorkin gazteak, irudiak eta irudizkoak eskolaratze eta identitate sortzearen prozesuetan (esp). Anna Mata Romeu. 2004

Kulturarteko sentikortasuna, ohinarrizko konpetentzia kulturarteko hiritartasunerako hezkuntzan: diagnosi ikerketa DBH lehenengo zikloan (esp). Ruth Vilà Baños. 2004

Kulturarteko komunikazioaren ardatz nagusiak (esp). Luisa Martín Rojo. 2003

Erronka berriak etorkinekiko hezkuntzan (esp). Félix Etxeberria. 2002

Eskola bitartekotza, eskola ararteko izateko bi ereduren batuketa prozesua: kulturanitzeko eskola bitartekotza eta gizarte bitartekotza programak ikastetxeetan aplikatuta (esp). Mª Jesús Pérez Crespo. 2003

Kulturarteko hezkuntzan gaurko joerak (esp). Rafael Sáenz Alonso. 2001

Posiblea al da kulturagatik bazterketarik gabeko kalitatezko hezkuntza? (esp). Juan Díaz Aguilera. 2001

Kulturak ikasgeletan. Kulturarteko planteamenduaen ikuspegi alternatiboa (esp). Jesús Salinas Catalá. 2001

Kulturarteko hezkuntza. Aukera berria irakasleen prestakuntzan? (esp). Hassan Arabi. 2001

Kulturanitzeko Europa: integrazioa ala asimilazioa? Kulturarteko diskurtsoa, Europako espazioak eta eurozentrismo berria (esp). Rafael Pulido Moyano. 2001

Kulturarteko orientazioa: arazoak eta ikuspegiak (esp). Elvira Repetto. 2001

^ Igo |

6. KULTURARTEKO HEZKUNTZARAKO BALIABIDEAK

...Hizkuntzanitzeko, kulturanitzeko eta arrazanietzeko komunitateari laguntzen dion eskolak, eskolakide guztiok kulturaniztasuna baloratzen dutela siurtatu behar du. Halaber, lortu behar du ere ikasle zein familia guztiek haien burua eskola barnean integratua eta baloratua ikus dezaten...

Elizabeth Coelho. "Hizkuntzaniztasuna eta kulturaniztasuna eskolan" ikastaroa. EHU, Donostia 2003

Kulturarteko Hezkuntzari buruzko Nazioarteko Batzarra: Irakesleen prestaskuntza eta eskola praktika
UNED. 2006
MEC: Kulturarteko hezkuntza. (esp)
MEC
CREADE: Hezkuntzan Kultur Aniztasunari Erantzuna emateko Baliabideen Erakundea.(esp)
CREADE

Kultura anitzeko hezkuntzarako dekalogoa (esp). Francesc Carbonell i Paris

Kultura anitzeko hezkuntzarako proposamenak (esp). Comisión Pedagógica de S.O.S. Racismo Madrid

Unitate Didaktikoa: familia kulturarteko testuinguruetan (esp). Ignacio Sada García eta beste batzuk

Kulturarteko hezkuntzaren ataria (esp)

Kulturartekotasuna eta hezkuntza: hausnarketarako testuak (esp). Egile anitzak

Kulturartekotasuna zinemaren bitartez (esp). Egile anitzak

Edualter. Kulturarteko hezkuntzari buruzko materialen dosierra (esp, cat). Egile anitzak

InterCultur@net

Anaren bidaia. Inmigrazio istorioak, gazteek kontatuta (esp). Espainiako Gazteriaren Kontseilua

Educación Intercultural y Minorías Étnicas. MEC. PNTIC.

 

BESTE DOSSIERRAK >>>

^ Igo |

© ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |