ISEI-IVEI
Egitekoak

::

Ebaluazioaren eremuan

 • Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema dela eta egiteko eskatzen zaion ebaluazio-proiektuak diseinatu eta garatzea.
 • Euskal hezkuntza sistemaren kalitatearen berezko adierazleak gauzatzea.
 • Hezkuntza premia bereziko ebaluaketarako tresnak gauzatzea.
 • Hezkuntza sailburuordetzak sustatzen dituen esperimentazio prozesuak ebaluatzea.
 • Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikoarekin batera, erakundeak zein ikuskaritzak egiten dituzten ebaluazio prozesuak diseinatzea.
 • Txostenak egitea, egindako ebaluazioa eta hortik ondorioztatutako hobekuntza-proposamenak jasoko dituztenak, Zuzendaritza-kontseiluan aurkezteko.
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eta eskola elkarteari ebaluazioaren emaitzen berri ematea, Zuzendaritza-kontseiluaren aginduen arabera.
 • Lankidetza izatea irakasleen prestakuntzan, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak proposatuta.
 • EAEko zerbitzu tekniko gisa parte hartzea Kalitate eta Ebaluaziorako Institutu Nazionalean eta lankidetza izatea beste erakunde batzuekin bere eskumeneko arloetan.
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko zuzendaritza eta zerbitzuekin lankidetza izatea ebaluazioari dagokionez, bere eskumeneko arloetan.

Ikerketaren eremuan

 • Ikerketa eta azterlanak egiteko bideak sustatzea eta oro har Hezkuntza Administrazioari proposatzea hezkuntzaren kalitatea eta hobekuntza bermatzen lagundu dezaketen ekimen eta iradokizunak.
 • Gizarteak hezkuntza dela eta eskatzen dituen eskariak eta ikasleen hezkuntza beharrizanak aztertzea eta proposamen berritzaileak edo bideratzaileak aurkeztea hezkuntza partaidetzarenak .
 • Hezkuntza premia bereziez eta dagokien erantzunez ikertzea.
 • Zonako Laguntza Zerbitzuekin lankidetza izatea, eskatzen zaizkion esperimentazio prozesuetan, esperientzian parte hartzen duten ikastetxeen aholkularitzan, eta horretarako beharrezko diren materialak egitean.
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak egiteko agintzen dizkion txosten tekniko-pedagogikoak egitea.
 • Hezkuntzari buruzko ikerketa eta esperientziak ezagutu eta aztertzea, euskal hezkuntza sistema hobetzeko.
 • Ikerketa eta trukaketa nazioarteko programetan parte hartzea bere eskumeneko esparruan.
 • Irakasleen prestakuntzan laguntzea, batez ere esperimentazio-proiektuekin zerikusia duten gaietan, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak proposatuta.
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko zuzendaritza eta zerbitzuekin lankidetza izatea ikerketa arloan, bere eskumeneko esparruan.

Dokumentazioaren eremuan

 • Jaso eta aztertzea hezkuntza arloan interesgarri diren agiri, curriculum materialak, baliabide didaktikoak eta laguntza teknikoak.
 • Artxibo informatizatua eratzea, hezkuntza arloan interesgarri diren agiri, material, baliabide eta laguntza teknikoena.
 • Eskura dauden baliabide didaktikoei buruzko informazioa ematea Laguntza Zerbitzu eta ikastetxeei.
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eta bertako zerbitzuei eskuratzea hezkuntza arloko argitalpen, datu-banku, material eta baliabideei buruzko informazioa eta agiriak.
 • Eskola material eta baliabideak egitea, hezkuntza arloko kalitatea errazteko.

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |