ISEI-IVEI
Legedia

::

ISEI-IVEIko Legedia:

ISEI-IVEIko sorkuntzaren dekretua [ Eskuratu ]

ISEI-IVEIko funtzionamenduaren eta antolamenduaren agindua [ Eskuratu ]

ISEI-IVEIko lanpostu-zerrendaren dekretua [ Eskuratu ]

ISEI-IVEIko lanpostuak betetzeko agindua [ Eskuratu ]

 

 

 

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |