ISEI-IVEI
Zuzendaritza-kontseilua

::

Zuzendaritza-kontseiluari dagozkion betebeharrak

 • Erakundearen jardute-esparru bakoitzean izan nahi diren helburuak finkatu eta proiektuak onartzea.
 • Txostenak jaso eta erakundeak egindako lanen ondorioak onartzea.
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari eskatzea ebaluazio eta ikerketa planak burutzeko beharrezkotzat jotzen diren giza-baliabideak eta baliabide materialak.
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari egoki deritzen lankidetza-hitzarmenak proposatzea kanpoko erakundeekin.

Zuzendaritza-kontseilburua

 • Hezkuntza sailburuordea

Kideak

 • Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria
 • Ikastetxeen zuzendaria
 • Lanbide Heziketako zuzendaria
 • Ikuskatzaile nagusia
 • Euskadiko Eskola Kontseiluko burua
 • Euskadiko Unibertsitate Kontseiluko kidea
 • Batzorde Zientifikoko burua
 • Erakundeko zuzendaria

^ Igo |

ISEI-IVEI: Asturias 9-3., 48015 Bilbao | Tfno: 94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 |